Gratis geschenk v.a. €30 en gratis levering v.a. €50 in Benelux!
 • MENU
 • Inloggen
 • MIJN WINKELMANDJE    0
 • NL NL
  • NL NL
  • FR FR

Privacy policy en reglement winactie

Voorwaarden actie gratis luxe LEO flessenopener

 • Niet geldig i.c.m. andere acties en/of solden, kortingen.
 • Geldig bij een minimum aankoopwaarde vanaf € 19,99 aan BergHOFF producten.
 • Niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Maximaal één flessenopener per aankoop/per klant.
 • Actie geldig t.e.m. 28/02/2021 of zolang de voorraad strekt, enkel geldig bij de BergHOFF shop-in-shops die je op deze website vindt.


Reglement winactie Tafel BBQ en messenset

Winactie BergHOFF Tafel BBQ en messenset 

  

Algemeen 

 
 

Artikel 1: Wedstrijdprincipe 

 
 

Aan deze wedstrijd kunnen personen in België en Nederland deelnemen. De organisatoren behouden zich het recht om personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijd beslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal. 

 
 

Deelname aan de wedstrijd 

 
 

Artikel 2  

 
 

Zondag 18 december is de einddatum van de wedstrijd. Men kan alleen via de facebookpagina van BergHOFF Belgium deelnemen aan de wedstrijd. Elke deelnemer Die de stappen correct uitvoert zoals beschreven in de post van de winactie maakt kans om te winnen. Dit kan enkel via je persoonlijk facebookprofiel. 

 
 

De organisatoren houden zich het recht om personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs. 

 
 

Artikel 3 

 
 

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat verband. 

 
 

Artikel 4 

 
 

Er wordt geen correspondentie gevoerd – tijdens en na de wedstrijd – betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme en het resultaat van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten. 

 
 

Artikel 5 

 
 

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige antwoorden worden geweigerd. 

 
 

Bepaling van de winnaar(s) 

 
 

Artikel 6 

 
 

De winnaar wordt bepaald tussen de correct uitgevoerde gevraagde acties op de facebookpagina (pagina liken, persoon taggen…). De winnaar wordt bekendgemaakt op de facebookpagina van BergHOFF Belgium.  In alle gevallen van twijfel of vergissing over het juiste antwoord of de aanduiding van de winnaar kunnen de organisatoren alle maatregelen nemen om een correct verloop van de wedstrijd te waarborgen, overeenkomstig art. 14 van dit reglement.  

 
 
 

Artikel 7 

 
 

De prijs zal niet uitgewisseld worden tegen baar geld. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs. De prijs is BTW inbegrepen. 

 
 

Indien een prijs verstuurd wordt, kan Berghoff noch verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst. 

 
 

Artikel 8 

 
 

Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht. 

 
 

Slotbepalingen 

 
 

Artikel 9 

 
 

Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag, gericht aan de organisatoren op hun adres. Deelneming aan de wedstrijd houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle punten van dit reglement. 

 
 
 

Artikel 10 

 
 

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de facebookpagina BergHOFF Belgium.. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen. 

 
 

Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden door BergHOFF Belgium BV - BE 0870 414 949  - De Weven 3, 3583 Beringen verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op belgium@berghoff.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://berghoffworldwide.com/bgh_en_int/privacy-policy